Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Experiment
experiment, -ts
(Del llatí experimĕntum, mat. sign.)
  1. s. m. ant. Experiència.
  2. Acte i efecte dexperimentar.
  3. Observació i estudi fet per a la comprovació per mig de la pràctica dun fet posat en dubte.
Buscar Experiment en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.