Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a tic.

tic, -cs
(Onomatopèyic.)
s. m. Contracció involuntària i repetida d’algun múscul de la cara.