Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a ringorrango.

ringorrango
(De formació expressiva o onomatopèyic.)
adv. Caminar movent-se de costat a costat. // coloq. Lux o exuberància en el vestir o en una celebració: Feren un bateig en molt de ringorrango.