Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a oi.

¡oi!
interj. Exclamació que indica sorpresa: ¡Oi! ¿Qué faç ací?. ¿Oi? ¿i això?. // Oi, oi, oi... Indica dubte, incertea, provabilitat...: Oi, oi, oi... mira que si nos toca la sòrt grossa.
oi, -is
(Del llatí ŏdĭu, odi.)
s. m. ant. Odi. // ant. Oix.