Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a oh.

oh
(Del llatí oh, interjecció de vocatiu.)
interj. Exclamació intensificadora que s’antepon al nom d’una persona o d’una cosa personificada: ¡Oh Deu meu! // Exclamació que expressa diferents sentiments, generalment sorpresa, admiració, pena, dolor, etc.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: o, Ho, ho i .