Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a chiuchiu.

chiuchiu, -us
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Sò que fan els pardals. // Fer chiuchiu, loc. Parlar en veu molt baixa. // Paraules dites en veu baixa i el remoreig que provoquen.