Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: val
val, -ls
(De la tercera persona singular del present d’indicatiu del verp valdre.)
  1. s. m. Paper o document que acredita ad algú per a cobrar una cantitat de diners, rebre algun objecte, un gènero, un servici, etc.
¡val!
  1. interj. ant. Per a demanar ajuda o auxili dalgú.
  • val coincidix en:
    • la 2ª persona d'imperatiu de valdre
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de valdre
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ball i vall.