Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tralla
tralla, -lles
(Del llatí tragŭla.)
  1. s. f. ant. Ramal, correja que servix per a frenar o guiar a un cavall.
  2. Corda o correja que nugada a lextrem dun bastó, servix per a pegar als animals que tiren dun carro.
Buscar tralla en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: trallada.