Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: propondre
propondre
Flexió verbal »
(Del llatí clàssic proponĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. Decidir, fer propòsit dalguna acció.
  2. ant. Expondre, manifestar.
  3. refl. Decidir, fer propòsit dalguna acció.
  4. Expondre o argumentar una cosa per a que algú la faça seua, leixecute, etc.
  5. Presentar o recomanar ad algú com a candidat per a un càrrec.
ref. L’home propon i Deu dispon.
Buscar propondre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.