Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: paréntesis
paréntesis
(Del llatí parenthĕsis, i este del grec παρένθεσις, mat. sign.)
  1. s. m. sing. i plr. Gram. Signe ortogràfic en el que es tanca una paraula, frase…, que forma part duna proposició gramatical.
  2. fig. Suspensió, incís, interrupció.
  3. Mat. El mateix signe ortogràfic que aïlla una expressió algebraica indicant que una operació es realisa sobre tota lexpressió.
Buscar paréntesis en: