Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: oh
oh
(Del llatí oh, interjecció de vocatiu.)
  1. interj. Exclamació intensificadora que santepon al nom duna persona o duna cosa personificada: ¡Oh Deu meu! // Exclamació que expressa diferents sentiments, generalment sorpresa, admiració, pena, dolor, etc.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: o, Ho, ho i .