Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: le
mol-le, -es
  1. s. m. var. form. ant. V. mòle.
le
  1. ant. Grafia aglutinada del pronom lo i la forma he de primera persona singular del present del verp haver. (lhe).
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.