Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: hostes
hoste, -es
(Del llatí hŏspĭte, mat. sign.)
  1. s. m. Qui shostaja o menja debades en casa dun atre.
  2. Qui shostaja en un hostal o una atra residència.
  3. ant. Amfitrió.
  4. ant. Hostaler.
  5. Hoste de correus, ant. carter.
observacions/documentació: Antigament existia la forma femenina hosta.
ref. Hoste com lo peix menut, al cap de tres dies put. Hostes vindran que de casa nos trauran.
hosta, -tes
  1. s. f. ant. Forma femenina dhoste.
Buscar hostes en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: osta.