Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ets
-et, -ta, -ts, -tes
(Del llatí vulgar *-īttus, cf. el cast. -ito o el fr. ette.)
  1. suf. Sufix diminutiu, despectiu o afectiu que saplica a substantius i adjectius: homenet, tauleta, ditets, cosetes. En molts casos les paraules han perdut estos valors com ara chiquet, nuet, hamet...