Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: encollir
encollir
Flexió verbal »
(D’una forma del llatí vulg. *incolligĕre, recollir.)
    1. v. tr. Fer disminuir o minvar per contracció la grandària dun teixit o una atra cosa, entrar-se.
    2. refl. Fer-se menys llarc per contracció
    1. fig. Llevar el corage, lenergia, lespenta, força o ànim.
    2. refl. Perdre el corage, lenergia, lespenta, lànim.
Buscar encollir en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: collir.