Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: colorar
colorar
Flexió verbal »
(Del llatí cŏlōrāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Donar color, colorir.
  2. ant. Dissimular, fer vore una cosa de forma diferent a com és realment.
Buscar colorar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.