Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: capdells
capdell, -lls
  1. s. m. ant. V. caudill.
capdell, -lls
(Del llatí capĭtĕlu, cap menut.)
  1. s. m. Fil, corda, cordell..., arreplegat sobre mateix fent una madeixa en forma més o manco redona.
  2. met. Coses embolicades, embolic.
  3. ant. Caudill.
Buscar capdells en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: cabdell.