Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: atabollada
atabollat, -ada, -ts, -ades
  1. adj. m. Entrat en color, dit de la fruita que escomença a madurar.
  2. Sense sentit, mig mort, a causa dun colp.
  3. Esclafat.
  4. Roig per efecte del sol o la calor.
  5. local. Atordit per admiració.
  6. local. Fet arreu, de qualsevol manera.
Buscar atabollada en:
  • atabollada coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)