Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: adherir
adherir
Flexió verbal »
(Del llatí adhaerēre, mat. sign.)
  1. v. tr. Apegar, unir una cosa a una atra per contacte: Adherí una pegatina en el cristal.
  2. intr. Estar apegada una cosa a la superfície duna atra.
  3. refl. Unir-se una cosa en una atra per contacte.
  4. refl. Participar duna idea, opinió, acort, etc.: A la petició sadheriren les entitats culturals.
  5. ant. intr. o refl. Unir-se a una persona per amor.
  6. ant. intr. o refl. Consentir, accedir.
Buscar adherir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.