Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Fermar
fermar
Flexió verbal »
(Del llatí fĭrmare, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Fixar.
  2. Fermar lull, ant. Fixar la vista.
  3. ant. Lligar o subjectar en una corda o una cadena per a impedir anar-sen alguna cosa.
  4. ant. it. Parar.
  5. ant. Fer segur llegalment un tracte o negoci.
  6. ant. Firmar, signar.
Buscar Fermar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.