Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Descendents
descendent, -ts
(Del llatí descendente, que baixa.)
  1. adj. m. i f. Dit de lo que va de dalt a baix, que descendix.
  2. s. ant. Baixada, costera.
  3. s. Qui prové o descendix dun atre per generació.
Buscar Descendents en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.