Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Comportar
comportar
Flexió verbal »
(Del llatí compŏrtāre, portar al mateix temps.)
  1. v. tr. ant. Sostindre, en sentit material.
  2. ant. Sofrir, soportar, tolerar un dolor, una tribulació, etc.
  3. refl. Obrar duna manera correcta en certes circumstàncies.
Buscar Comportar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.