Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Afalagar
afalagar
Flexió verbal »
(Provablement de l’àrap jalaqa, adaptar-se suaument.)
  1. v. tr. Agradar o complaure ad algú dient o fent coses que li resulten agradables, generalment en intenció dobtindre dell alguna cosa: Afalagaren tant al cantant que quan li demanaren que cantara no pogué negar-se.
  2. ant. Acariciar.
  3. ant. Contentar.
Buscar Afalagar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.