Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Advocar
advocar
Flexió verbal »
(Del llatí ădvŏcāre, cridar, invocar.)
  1. v. intr. Defendre ad algú en un juí.
  2. Parlar a favor dalgú o dalguna cosa: Molts són els que advoquen per la reconstrucció del monument.
  3. ant. Cridar cap a mateix.
Buscar Advocar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.