Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: -ell
-ell, -lla, -lls, -lles
(Del llatí -ellus.)
suf. Sufix d’orige llatí en valor diminutiu i que forma part de paraules com: cervatell, fardell, replanell, canterella…
Buscar -ell en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ell i el.