Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: -és
-és, -sa, -sos, -ses
  1. suf. Sufix que indica procedència en substantius i adjectius, molt utilisat en els gentilicis com ara: aragonés, maresa...
Buscar -és en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: es, es- i e.