Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: maresa
marés, -sa, -sos, -ses
  1. adj. m. ant. De la mar.
observacions/documentació: Se conserva en formes com anguila maresa.
Buscar maresa en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: marea.