Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a ye.

ye
interj. coloq. Interjecció que en solitari o iniciant una frase servix per a saludar, advertir de la pròpia presència o com a introducció a una advertència: Passà, saludà en un ¡ye!, i se n’anà. ¡Ye Vicent! ¿com va la cosa?. ¡Ye! ¿qué feu?. ¡Ye tu !, un moment que no estic d’acort.