Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a bum.

bum, -ms
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Onomatopeya d’una explosió. // Moment en que un fet esclata, se produïx o aplega al seu punt màxim: El bum demogràfic dels anys xixanta.