Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: serenitat
serenitat
(Del llatí serenĭtāte, mat. sign.)
  1. s. f. Condició de seré.
  2. ant. Claritat moral.
  3. Tranquilitat, falta de pertorbació.
  4. Títul dhonor que es donava als príncips o persones tractades de sereníssimes.
Buscar serenitat en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.