Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rubricar
rubricar
Flexió verbal »
(Del llatí rubrīcāre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Pintar o donar color roig.
  2. Posar les rúbriques a un text, llibre o document.
  3. Posar una persona la seua rúbrica en un escrit.
  4. Confirmar, subscriure o donar testimoni.
Buscar rubricar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.