Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: prínceps
príncep, -ps
  1. s. m. var. form. ant. V. príncip.
prínceps
  1. adj. m. i f. sing. i plr. El primer; se diu de la primera de diverses edicions duna obra antiga, per eixemple dun llibre: Este eixemplar del Vita Christi és duna edició prínceps.
Buscar prínceps en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.