Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mifa
mifa, -fes
  1. s. f. local. Pardalet menut i inquiet que en Elig és conegut en este nom i els de rabet negret o molleta de caragol.
Buscar mifa en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.