Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esqueix
esqueix, -xos
(Del llatí schidĭae, i este del grec σχίδια, neutre plr. de σχίδιον, astella.)
  1. s. m. ant. Clavill en una roca.
  2. Acte i efecte desqueixar.
  3. Tronc duna planta destinat a la seua reproducció.
Buscar esqueix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: queix.