Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: escrivà
escrivà, -ans
(Del llatí scriba, -ānis, mat. sign.)
  1. s. m. Persona que lautoritat de donar fe descritures i demés actes públics que requerixen la seua asseveració.
  2. ant. Escriba.
Buscar escrivà en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: escriba.