Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: entés
entés, -sa, -sos, -ses
(Del llatí vulgar *intēnsu, var. de intentum, part. pass. de intendĕre, entendre.)
  1. adj. m. Que sentén i saccepta.
  2. Que entén, sabi, docte, versat, especialiste en una cosa: El professor és un entés en lliteratura migeval.
  3. coloq. Homosexual.
Buscar entés en:
  • entés coincidix en:
    • el participi masculí singular de entendre
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ta, te, tes, tés i .