Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: detriment
detriment, -ts
(Del llatí detrimĕntum, mat. sign.)
  1. s. m. Menyscapte, crebant, perjuí, dany, generalment moral o contra la dignitat: No shan de fer les coses que ocasionen un detriment de la dignitat.
Buscar detriment en: