Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cloure
cloure
Flexió verbal »
(Del llatí claudĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Tancar.
  2. ant. Acabar.
  3. ant. Resoldre, acabar definitivament.
  4. Recloure.
  5. Anar al cloure, loc. Sembrar plantons darròs al costat duna zona ya sembrada per a unir lo vell en lo nau.
Buscar cloure en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encloure.