Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: certificar
certificar
Flexió verbal »
(Del llatí cĕrtifĭcāre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Fer cert.
  2. Afirmar de manera formal com a cert, donar per segur, assegurar.
  3. Fer constar per escrit, qui atribució per a fer-ho, la realitat o veracitat dun fet.
Buscar certificar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.