Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: carall
carall, -lls
(D’ètim incert, possiblement prerromà. cf. el cast. carajo i el gallec carallo.)
  1. s. m. desus. Membre sexual.
  2. Interjecció usada per a mostrar admiració, sorpresa, impaciència, etc.
  3. Enviar al carall, expressió que denota enuig o rebuig per part dalgú.
  4. Gent de la vall, gent de carall, se diu per a referir-se als habitants de la Vall dUxó.
Buscar carall en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: carral.