Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: baf
baf, -fs
(D’orige onomatopèyic.)
  1. s. m. Vapor que es desprén dels cossos degut a determinades condicions com la calor, lebullició, la fermentació...
  2. Aire calent que sexpira en la respiració: El baf ha bafat els cristals del coche.