Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bada
bada, -des
  1. s. f. Una classe de peix que trobem en la documentació antiga sense identificar.
bada, -des
  1. s. f. dialect. V. clavill. (Posverbal de badar).
  2. ant. Vigilant, guaita.
Buscar bada en:
  • bada coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de badar
    • la 2ª persona d'imperatiu de badar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: badà i badat.