Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: aigüeta
aigüeta, -tes
  1. s. f. Pluja molt fina.
  2. vulg. Sèrum o exudat que ix de les ferides o les bambolles.
  3. dialect. Suc de raïm que ix de la primera i segona prensada.
  4. local. Àcit nítric que els llanders utilisen per a treballar lestany.
Buscar aigüeta en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.