Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Practicar
practicar
Flexió verbal »
(Derivat de pràctica.)
  1. v. tr. Posar en pràctica, eixercitar.
  2. intr. Eixercir una professió.
  3. Fer pràctica.
  4. tr. ant. Usar alguna cosa en continuïtat.
  5. tr. o intr. ant. Tractar, tindre relacions.
  6. intr. ant. Tractar, dialogar, conversar.
Buscar Practicar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.