Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Perseverar
perseverar
Flexió verbal »
(Del llatí perseverare, mat. sign.)
  1. v. intr. Persistir en la mateixa manera de ser, pensar o actuar. El verp va seguit de la preposició en: Perseverar en la pau.
  2. ant. El verp podia anar seguit de la preposició de.
Buscar Perseverar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.