Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Cobertura
cobertura
(Derivat de cobert.)
  1. s. f. Acció de cobrir.
  2. Territori que cobrix o al que aplega un servici generalment de telecomunicacions.
  3. Conjunt de mijos tècnics que fan possible informar.
  4. ant. Tapa del llit.
Buscar Cobertura en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.