Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Barraqueta
barraqueta, -tes
(dim. de barraca.)
  1. s. f. Nom que es dona a construccions tradicionals menors per la seua semblança en la barraca, com ara: barraqueta de cuinar, barraqueta del carro, barraqueta de caçador... V. barraca.
  2. dialect. i despect. Confessionari.
Buscar Barraqueta en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.