Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Aldea
aldea, -ees
(De idea en adició de l’artícul àrap al-.)
  1. s. f. local. V. idea.
aldea, -ees
(De l’àrap ad-daya, mat. sign.)
  1. s. f. Poble de pocs habitants i menut que, sent un núcleu poblacional, no jurisdicció pròpia i depén dun atre poble.
Buscar Aldea en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: aldeà.