Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a doncs.

doncs
conj. ant. V. puix. (Del llatí vulgar dŭnque, variant de dŭnc, llavors.) ant. V. puix. // ant. Si doncs + frase negativa, a no ser que. // ant. La o lla doncs, llavors.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Es recomana consultar les següents paraules valencianes: puix.
    (Vore Informe sobre la llengua valenciana i propostes de revalencianisació).
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: donchs.