Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a ui.

ui
interj. Interjecció que expressa sorpresa o dolor. // Ui, ui, ui... Indica dubte, incertea, provabilitat...: Ui, ui, ui... a lo millor el premi és per a mi.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: hui i huy.